ביטוח רכב
ביטוח רכב    ביטוח חובה    ביטוח עסק
פריסה ארצית אודותינו ביטוח רכב שרות לקוחות צירוף סוכנים דרושים צור קשר

תתקשרו אליי
קבל הצעת מחיר משתלמת ומיידית

סוג ביטוח
שם
טלפון
מוצרי ביטוח
ביטוח רכב
ביטוח רכב
ביטוח חובה
ביטוח מקיף
ביטוח צד ג'
ביטוח אופנוע
ביטוח מונית
ביטוח משאיות
ביטוח דירה
ביטוח עסק
ביטוח בריאות
ביטוח חיים
ביטוח משכנתא
מוצרים פנסיונים ופיננסים
ביטוח מנהלים
קרן פנסיה
קופת גמל
קרן השתלמות
ניהול הסדרים פנסיונים
ניהול תיקי השקעות
הפניקס ביטוח רכב
ביטוח רכב > הפניקס זהיר הפניקס ביטוח רכב

התכנית מיועדת לבטח כלי רכב פרטיים או מסחריים מסוג פנאי שטח (מנוע בנזין) בבעלות פרטית.

1. ניתן לבטח גם כלי רכב כאמור שהינם בבעלות חברה ואולם במקרה כזה בעל הפוליסה יהא: המחזיק ברכב ו/או החברה.

2. הכיסוי הביטוחי הניתן לבחירה ע"י המבוטח הינו אחד מאלה:
• ביטוח מקיף (ביטוח הכולל נזק לכלי הרכב ובנוסף ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי רכוש) (פרקים ב' וג' בפוליסה).
• ביטוח צד שלישי בלבד (ביטוח הכולל אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי רכוש) (פרק ג' בפוליסה).

3. קהל היעד של ביטוח זה הינו ציבור הנהגים העומדים בקריטריונים הבאים:
3.1 ביטוח מקיף
א. רכב שבעליו היה מבוטח ברציפות במשך 3 השנים האחרונות ולא הגיש כל תביעה שהיא בתקופה זו או רכב שבעליו היה מבוטח ברציפות במשך 3 השנים האחרונות והגיש תביעה אחת בלבד בתקופה זו או רכב שבעליו היה מבוטח ברציפות במשך 2 השנים האחרונות ולא הגיש כל תביעה שהיא בתקופה זו.
ב. רכב שגיל הנהגים המורשים לנהוג בו אינו נמוך מ-24 שנים מלאות.
וגם ותק הנהיגה של הנהגים המורשים לנהוג בו אינו פחות מ-12 חודשים לסוג הרכב המבוטח.
ג. מטרות השימוש ברכב הינן מטרות פרטיות וחברתיות וגם או למטרות עיסוקו של המבוטח.
ד. שווי הרכב המבוטח מ ₪10,000 ועד ₪500,000.
ה. לא יבוטחו רכבי קבריולט ורכבים מיבוא אישי.
3.2 ביטוח צד שלישי
א. רכב שבעליו היה מבוטח ברציפות במשך 3 השנים האחרונות ולא הגיש כל תביעה שהיא בתקופה זו.
ב. רכב שגיל הנוהגים המורשים לנהוג בו אינו נמוך מ-24 שנים מלאות וגם ותק הנהיגה של הנהגים המורשים לנהוג בו אינו פחות מ-12 חודשים לסוג הרכב המבוטח.
ג. מטרות השימוש ברכב הינן מטרות פרטיות וחברתיות וגם או למטרות עיסוקו של המבוטח.


4.
ביטוח מקיף – "הפניקס זהיר"
4.1 הפוליסה מכסה מפני כל הסיכונים המקובלים בפוליסה התקנית ובנוסף לכך:
א. סיכוני רעידת אדמה.
ב. סיכוני שביתות ומהומות.
ג. נזק בשיעור 50% מערך הרכב נחשב לטוטאלוס.
4.2 הרשאים לנהוג:
כל נהג מעל גיל 24 (בעל ותק בנהיגה מעל שנה).
4.3 תעריפי תכנית "הפניקס זהיר" אטרקטיביים במיוחד לאוכלוסיית הנהגים הזהירים. תוכנית הביטוח כוללת חבילת הכיסויים "הכול הכלול" כמפורט מטה:
א. שרותי דרך וגרירה.
ב. שירות מועדף VIP.
• הגעת נציג שגריר למקום התאונה ושחרור הלקוח לדרכו.
• המשך טיפול בגרירת הרכב ליעד המבוקש.
• הסעת הלקוח ממקום התאונה ליעד רצוי (עד 250 ק"מ).
• אחסנת הרכב ושמירתו בשעות פעילות שאינן מקובלות וגרירתו למחרת היום למוסך.
ג. רכב חלופי:
• במקרה גניבה- 14 יום החל מהיום השני לגניבה.
• במקרה תאונה נזק טוטאלי- 7 ימים.
• במקרה תאונה שאינה מהווה נזק טוטאלי- עד 7 ימים החל מהיום הרביעי.

ד. הוצאות הגנה משפטית בהליך פלילי נגד המבוטח עקב אירוע המכוסה על פי הפוליסה, כיסוי עד לסך ₪25,000.
ה. פיצוי על בסיס רכב חדש תמורת ישן לרכב שגילו ביום האירוע עד 12 חודש (תוספת של עד 10% ממחיר השוק של הרכב הניזוק).
ו. שחרור מתשלום דמי ביטוח עבור השבה אוטומטית של היקף הביטוח לקדמותו לאחר תשלום נזק (שאינו נזק טוטאלי) – מקרה אחד בשנת הביטוח.
ז. ביטוח לאביזרים ותוספות שאינם חלק אינטגרלי של רמת הגימור בדגם הרכב המבוטח עד 7.5% מערך הרכב.
ח. כיסוי לנהיגת אקראי של נותני שירותים מסוימים (עובדי מוסך, חניון, מלון וכד').
ט. כיסוי לשבר שמשות על בסיס החלפה.
י. כיסוי לרדיו טייפ/ רדיו דיסק חלופי בשווי עד ₪1,400.
יא. שרותי טיפול משפטי בתביעות כנגד צד שלישי עקב נזק לרכב (לא כולל ייצוג בבית המשפט).
4.4 השתתפות עצמית:
א. ההשתתפות העצמית במקרה של נזק למכונית (פרטית, נהג מעל גיל 24) ולצד שלישי כמפורט בדף הרשימה.
ב. במקרה של נזק לרכב וגם לצד שלישי באותו אירוע תחול השתתפות עצמית אחת בלבד- הגבוהה מבין השתיים.
ג. ניתן להקטין את ההשתתפות העצמית בעת ביצוע תיקון הרכב ברשת מוסכי ההסדר החדשה- "המוסך שלי" כמפורט בעמוד מספר 21 של החוברת.
4.5 הנחת לינקץ'
בעת ביצוע ביטוח מקיף + ביטוח חובה (בכרטיס אשראי) לתקופות ביטוח חופפות (וכמובן: זהות בגילאי הרשאים לנהוג), תינתן הנחה בביטוח המקיף בשיעור של 10%.

5. ביטוח רכב צד שלישי – נזקי רכוש
5.1 נוהל העדר תביעות הנהוג בביטוחי המקיף חל גם במסלול זה.
5.2 על תעריף זה ניתן לתת את ההנחות הבאות:
5.2.1 הנחת לינקץ' בגין קיום ביטוח חובה- 10% הנחה (הנחה זו כפופה לכללי מתן הנחה בביטוח מקיף).
5.2.2 הנחה ע"ח עמלת סוכן עד לשיעור של 10% הנחה (קיזוז עמלה בשיעור של 'אחוז תמורת אחוז').
5.3 במסגרת התעריף, נכללת באופן אוטומטי חבילת הכיסויים הבאים בחינם:
5.3.1 שרותי דרך וגרירה בחברת "שגריר".
5.3.2 כיסוי לשבר שמשות בחברת "אוטוגלס".
5.3.3 גבולות האחריות כלפי צד ג': ₪550,000.
5.3.4 כיסוי להוצאות הגנה משפטית: כיסוי עד ₪25,000 (לא כולל ייצוג
בבית המשפט).
5.3.5 "פרקליט"- שירותי טיפול משפטי בתביעות כנגד צד ג'.
5.4 לא ניתן לבטח רכב שאינו בבעלות פרטית.
6. אמצעי התשלום ב"פניקס זהיר":
א. תשלום דמי הביטוח בתכנית "פניקס זהיר" יחול באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
ב. הלקוח רשאי לשלם את דמי הביטוח בתכנית עד 12 תשלומים.
ג. הטיפול בגבייה יעשה על- ידי המוקד.תנאי חברות הביטוח משתנים מעת לעת ולכן התנאים הקובעים הינם תנאי הפוליסה בלבד בעת רכישת הביטוח. לקבלת תנאי הביטוח המלאים יש ליצור קשר עם נציגי ישיר חכם להצעת מחיר לביטוח רכב.
כל הזכויות שמורות © ישיר חכם.   כתובת למשלוח דואר ת.ד. 1182 תל אביב מיקוד 61010.  לפניה בכל נושא באמצעות האינטרנט לחץ כאן