ביטוח רכב
ביטוח רכב    ביטוח חובה    ביטוח עסק
פריסה ארצית אודותינו ביטוח רכב שרות לקוחות צירוף סוכנים דרושים צור קשר

תתקשרו אליי
קבל הצעת מחיר משתלמת ומיידית

סוג ביטוח
שם
טלפון
מוצרי ביטוח
ביטוח רכב
ביטוח רכב
ביטוח חובה
ביטוח מקיף
ביטוח צד ג'
ביטוח אופנוע
ביטוח מונית
ביטוח משאיות
ביטוח דירה
ביטוח עסק
ביטוח בריאות
ביטוח חיים
ביטוח משכנתא
מוצרים פנסיונים ופיננסים
ביטוח מנהלים
קרן פנסיה
קופת גמל
קרן השתלמות
ניהול הסדרים פנסיונים
ניהול תיקי השקעות
הפניקס ביטוח רכב שני
ביטוח רכב > הפניקס רכב שני הפניקס ביטוח רכב

1. התכנית מיועדת לבטח כלי רכב פרטיים בבעלות פרטית שהינם רכב שני במשפחה כאשר הרכב הראשון במשפחה הינו רכב צמוד מטעם מקום העבודה של אחד מבני המשפחה.

2. הכיסוי הביטוחי על פי תכנית זו הינו ביטוח מקיף (ביטוח הכולל נזק לכלי הרכב ובנוסף ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש) (פרקים ב' וג' בפוליסה).

3. קריטריונים לביטוח כלי רכב בתוכנית זו:
א. כלי הרכב המבוטח הינו בבעלות פרטית ובשימוש למטרות פרטיות ובתנאי שהרכב המבוטח הינו רכב שני במשפחה בנוסף לרכב הצמוד לאחד מבני המשפחה מטעם מקום העבודה.
ב. שווי הרכב המבוטח מ- ₪10,000 ועד ₪500,000.
ג. המבוטח היה מבוטח ברציפות במשך 3 השנים האחרונות ולא הגיש כל תביעה שהיא בתקופה זו או, המבוטח היה מבוטח ברציפות במשך 3 השנים האחרונות והגיש תביעה אחת בלבד בתקופה זו או, המבוטח היה מבוטח ברציפות במשך 2 השנים האחרונות ולא הגיש כל תביעה בתקופה זו.
ד. הרשאים לנהוג הינם נהג/ת יחיד/ה או שני בני זוג (בין אם נשואים ובין אם לא) שגילם 24 שנה ומעלה וותק נהיגתם מעל שנה לסוג הרכב המבוטח.
ה. הרכב הצמוד לאחד מבני המשפחה מטעם מקום העבודה משמש כרכב עיקרי במשפחה.
ו. המונח "משפחה" לעניין תכנית ביטוח זו הינו: בני זוג המתגוררים יחדיו ביחידת דיור משותפת בכתובת אחת.
ז. המונח "רכב צמוד" לעניין תכנית ביטוח זו הינו: רכב של/או מטעם מקום העבודה הניתן לשימושו המלא הכולל שימושו הפרטי של אחד מבני המשפחה באופן קבוע ורצוף במשך כל ימות השנה. (לא כולל במפורש רכב צמוד הנמצא בשימוש חלקי בלבד).
ח. בביטוח הרכב השני במשפחה- הרכב הצמוד מטעם מקום העבודה יכול שיהא מבוטח בחברת ביטוח אחרת.

4. תנאי תכנית הביטוח "רכב שני"
תכנית הביטוח מבוססת על תנאי תכנית "הפניקס זהיר" כאמור בסעיף 4.1, 4.4 ו- 4.5 לעיל. כמו כן כלולה בה באופן אוטומטי וללא פרמיה חבילת הכיסויים "הכול כלול" כמפורט בסעיף 4.3 לעיל.

5. פרטים נוספים על ביטוח "רכב שני"
א. ביטוח חובה לפוליסת "רכב שני" ייעשה בתנאי התעריף הרגילים.
ב. תהליך העבודה בתוכנית זו זהה לתהליך הנהוג בתוכנית "הפניקס זהיר". הסוכן יפעל מול מוקד קשרי הלקוחות והמוקד יבצע אימות הפרטים מול המבוטח (כולל קבלת הצהרה מהמבוטח) בשיחה טלפונית מוקלטת.
ג. המבוטח יתבקש לציין את פרטי בן/בת זוגו, פרטי הרכב הצמוד לו ושם מקום העבודה של בן הזוג המחזיק ברכב הצמוד. פרטים אלה הינם מהותיים לעניין ביטוח זה, וכל שינוי בהיקף הזכאות לרכב צמוד ממקום העבודה של בן הזוג, או במקרה של שינוי במצב המשפחתי, מחייב עדכון מוקד קשרי הלקוחות ועדכון תוכנית הביטוח בהתאם לשינוי.

תנאי חברות הביטוח משתנים מעת לעת ולכן התנאים הקובעים הינם תנאי הפוליסה בלבד בעת רכישת הביטוח. לקבלת תנאי הביטוח המלאים יש ליצור קשר עם נציגי ישיר חכם להצעת מחיר לביטוח רכב.
כל הזכויות שמורות © ישיר חכם.   כתובת למשלוח דואר ת.ד. 1182 תל אביב מיקוד 61010.  לפניה בכל נושא באמצעות האינטרנט לחץ כאן